Arrow to expande the menu options

artykuł

Optymalizacja opieki nad dziećmi na oddziałach neonatologicznych

6 minuty

09/02/2021

Podejście skoncentrowane na rodzinie stawia rodziców na oddziałach neonatologicznych w centrum procesu opieki nad noworodkiem i odgrywa kluczową rolę w poprawie przyszłego zdrowia dzieci.

Optymalizacja opieki nad dziećmi na oddziałach neonatalogicznych

Chusteczki WaterWipes zostały opracowane z myślą o tym, aby były tak delikatne i czyste jak wacik nasączony wodą oraz aby w jak najbezpieczniejszy sposób oczyszczały najdelikatniejszą skórę noworodków. Sa tak delikatne dla naskórka, że można je również stosować u wcześniaków. Jest to jeden z powodów, dla których WaterWipes z dumą wspiera Bliss, Irish Neonatal Health Alliance (INHA), Project Sweet Peas & Miracle babies (USA) i Miracle babies (Australia).

Bliss (Wielka Brytania), Irish Neonatal Health Alliance (INHA), Project Sweet Peas & Miracle Babies (USA), European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) i Miracle Babies (Australia) - wszystkie te instytucje wspierają prawo każdego przedwcześnie urodzonego lub chorego dziecka do otrzymania opieki na jak najwyższym poziomie, w skład której wchodzi także podejście do opieki skoncentrowane na roli rodziny.

Świetnym przykładem takiej aktywności jest Bliss, wiodąca brytyjska organizacja charytatywna działająca na rzecz 100 000 dzieci urodzonych każdego roku. urodzonych dzieci i wymagających troskliwej opieki neonatologicznej. Praca wykonywana przez Bliss jest najlepszym dowodem na to, że zapewnienia o prorodzinnym podejściu mają odbicie w faktach.

Opieka skoncentrowana na rodzinie

Wcześniaki oraz dzieci chore przyjmowane na oddział neonatologiczny są często na poziomie fizycznym, psychicznym i emocjonalnyn oddzielone od rodziców. Kiedy 40 lat temu założono Bliss, tylko pracownicy służby zdrowia mieli dostęp do wymagających opieki noworodków, przez co rodzice czuli się zdegradowani do roli wspierającej.

Bliss z zaangażowaniem wspiera opiekę rodzinną na oddziałach neonatologicznych. Takie podejście gwarantuje, że rodzice znajdują się w centrum działań związanych z opieką nad dzieckiem, co - jak wykazano - odgrywa kluczową rolę w procesie poprawy zdrowia dzieci.1,2,3,4

Karta Bliss Baby'5 określa praktyczne ramy dla oddziałów neonatologicznych, umożliwiając samoocenę jakości opieki prorodzinnej. Fundamentem oceny jest odniesienie do siedmiu podstawowych zasad, a ostatecznym celem pozostaje ujednolicenie standardów opieki i systemu wsparcia dla dzieci, rodziców i rodzin.

Standardy Karty Bliss Baby są oparte na Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (UNCRC)6 i odnoszą się do standardów określonych w wytycznych krajowych, takich jak zestaw narzędzi Departamentu Zdrowia dla Opieki Neonatologicznej7, Walijskie Standardy Neonatologiczne8, oraz Opieka Neonatologiczna w Szkocji: Wytyczne9. Karta Bliss Baby zaleca szereg praktyk prorodzinnych, w tym między innymi:

  • zapewnienie nieograniczonego dostępu rodziców do dziecka i zaangażowania w codzienne sprawy związane z opieką;

  • zapewnienie dostępu do wsparcia psychospołecznego rodzicom i rodzeństwu;

  • rozwijanie infrastruktury, aby rodzice i ich dziecko byli razem;

  • aktywne angażowanie rodziców we wszystkie procesy decyzyjne dotyczące ich dziecka;

Wytyczne Karty Bliss Baby

Zasada 1 - Potrzeby społeczne, rozwojowe i emocjonalne: każde dziecko powinno być traktowane indywidualnie i z zachowaniem jego godności, z poszanowaniem jego potrzeb społecznych, rozwojowych i emocjonalnych, a także potrzeb medycznych i chirurgicznych.

Zasada 2 - Podejmowanie decyzji: decyzje dotyczące opieki nad noworodkiem są podejmowane w najlepszym interesie dziecka, a rodzice są aktywnie zaangażowani w opiekę nad niemowlęciem. Decyzje dotyczące najlepiej pojętego interesu dziecka opierają się na dowodach i najlepszych praktykach oraz są konsultowane z rodzicami, którzy są motywowani i wspierani w procesie podejmowania decyzji oraz aktywnie uczestniczą w zapewnianiu dziecku komfortu i wsparcia emocjonalnego.

Zasada 3 - Usługi specjalistyczne i personel medyczny: niemowlęta otrzymują opiekę specjalistyczną na poziomie zalecanym w kraju na najbliższym oddziale specjalistycznym, położonym najbliżej domu rodzinnego dziecka.

Zasada 4 - Zestawianie danych: poszczególne jednostki zachęcają rodziców do angażowania się w plany i procesy ciągłego doskonalenia usług, a wyniki opieki są porównywane z lokalnymi i krajowymi standardami.

Zasada 5 - Informowanie i wspieranie rodzin: rodzice są informowani, otoczeni opieką i wspierani, aby rozumieli procesy związane z opieką nad dzieckiem i wiedzieli, co robić.

Zasada 6 - Karmienie: aktywnie promuje się odciąganie pokarmu i karmienie piersią, a matki otrzymują odpowiednie informacje i praktyczne wsparcie w zakresie laktacji. Odpowiedni pracownicy sektora medycznego dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby ułatwiać i wspierać laktację po porodzie przedwczesnym.

Zasada 7 - Wypis: wypis powinien być płynnym i wspieranym przez otoczenie przejściem z oddziału neonatologicznego do domu. Planowanie wypisu jest ułatwione i koordynowane od przyjęcia na oddział aż do samego wypisu, aby zapewnić dziecku i rodzinie odpowiednią opiekę i dostęp do niezbędnych zasobów.

Karta Bliss Baby to rozwijający się program, w którym uczestniczy ponad 170 oddziałówneonatologicznych w całej Wielkiej Brytanii.10 Więcej informacji na temat Karty Bliss Baby znajdziesz na stronie https://www.bliss.org.uk/health-professionals/bliss-baby-charter/what-is-the-bliss-baby-charter

Przedstawicielka sektora medycznego zajmuje się dzieckiem umieszczonym w inkubatorze.

Opieka prorodzinna - umieszczenie rodziców w centrum opieki nad wcześniakiem lub chorym dzieckiem

Ważne jest, aby rodzice mieli poczucie, że ich bezpośrednia opieka nad dzieckiem spotyka się wsparciem i aprobatą pracowników szpitala. Wielu rodziców nie wie jednak, w jaki sposób mogą się zaangażować, kiedy ich dziecko znajduje się w inkubatorze, podłączone do rurek do karmienia i przewodów. Rodzice często sygnalizują poczucie bezradności i zagubienia, a ten poziom separacji może w niektórych przypadkach utrudnić lub nawet uniemożliwić im pełne związanie się z dzieckiem.

Opieka skoncentrowana na rodzinie to pionierskie podejście pomagające rodzicom wchodzić w ich nową rolę związaną z opieką nad dzieckiem już na oddziale neonatologicznym. Udowodniono, że prowadzi to do lepszych wyników i szybszej poprawy zdrowia dzieci.1-4

Jest kilka kluczowych zadań, w które rodzice mogą się zaangażować, pomagając w opiece nad dzieckiem na oddziale neonatologicznym:

  • karmienie;

  • ubieranie i przebieranie;

  • mycie dziecka i zmiana pieluch - można to zrobić za pomocą produktu takiego jak WaterWipes (hyperlink WaterWipes product page website), ponieważ gwarantują one wygodne i bezpieczne oczyszczanie najdelikatniejszej skóry noworodka. Są przy tym tak delikatne, że można je stosować także u wcześniaków

  • trzymanie na rękach, uspokajanie

  • obserwowanie dziecka i uczenie się, w jaki sposób okazuje ono emocje

Informacje o opiece rodzinnej oraz o tym, co Ty jako rodzic możesz zrobić, jak pracownik sektora medycznego może pomóc i w jaki sposób te wspólne wysiłki mogą pomóc Twojemu dziecku

Aby promować lepszą przyszłość dla dzieci chorych lub przedwcześnie urodzonych, równie ważne jest zapewnienie opieki skoncentrowanej na rodzinie, jak dostarczenie wysokiej jakości usług medycznych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dotyczącą opieki skoncentrowanej na rodzinie Bliss.

Odnośniki
Down arrow

1 POPPY Steering Group. Family-centred care in neonatal units. A summary of research results and recommendations from the POPPY project. London: NCT; 2009. Available at: https://www.nna.org.uk/. Last accessed July 2019

2 Flacking R, Lehtonen L, Thomson G, et al. Closeness and separation in neonatal intensive care. Acta Pædiatrica 2012; 101:1032–1037. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/. Last accessed July 2019

3 Gooding JS, Cooper LG, Blaine AI, et al. Family support and family-centred care in the neonatal intensive care unit: origins, advances, impact. Seminars in Perinatology 2011; Vol. 35(1): 20-28.

4 O’Brien K, Bracht M, Macdonell K, et al. A pilot cohort analytic study of Family Integrated Care in a Canadian neonatal intensive care unit. BMC Pregnancy and Childbirth 2013; 13(Suppl 1):S12. Available at: https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/. Last accessed July 2019

5 Bliss Baby Charter. Available at https://www.bliss.org.uk/. Last accessed July 2019

6 UNICEF. The United Nations Convention on the Rights of the Child. November 1989. Available at: https://downloads.unicef.org.uk/. Last accessed July 2019

7 Department of Health. Toolkit for high-quality neonatal services. October 2009. Available at: http://www.londonneonatalnetwork.org.uk/. Last accessed July 2019

8 Welsh Health Specialised Services Committee (WHSSC). All Wales Neonatal Standards 2nd Edition. June 2013. Available at: http://www.wales.nhs.uk/. Last accessed July 2019

9 The Scottish Government Neonatal Expert Advisory Group. Neonatal Care in Scotland: A Quality Framework. February 2013. Available at: https://www.gov.scot. Last accessed July 2019

10 Bliss. Baby Charter Map (June 2019). Available at: https://www.bliss.org.uk/. Last accessed July 2019

Powiązane publikacje

Formularz rejestracyjny

Podaj swój adres email i bądź z nami w kontakcie. Stawiamy na przejrzystość informacji, zatem otrzymasz od nas tylko najważniejsze powiadomienia.
,
bluetick
,
bluetick
Wprowadź prawidłowy adres e-mail
bluetick
Proszę uzupełnić zawód
bluetick

Potwierdzam, że mam więcej niż 16 lat i zapoznałem/łam się z Regulaminem Portalu oraz Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora danych, w tym w celu przesłania mi pocztą materiałów z informacjami o produktach, specjalnych ofertach oraz promocjach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych w każdej chwili informując nas o tym mailowo na adres info@waterwipes.com.

Zaznacz pole Recaptcha