Arrow to expande the menu options

Środowisko

Środowisko

W WaterWipes® chcemy przyczyniać się do ochrony środowiska, angażując się w budowanie bardziej ekologicznej i lepszej przyszłości. WaterWipes® działa na rzecz ochrony klimatu, kierując się popartymi naukowo metodami ograniczenia emisji CO2 zgodnymi ze ścieżką dekarbonizacji, która dąży do zahamowania globalnego wzrostu temperatur na poziomie 1,5°C, w stosunku do ery preindustrialnej.

Mały chłopiec bawiący się zabawką na trawie
Zielona Energia
Certyfikat Logo
100%
Certyfikat nadany przez Bord Gais Energy
Recykling Pouzytkowy (PCR)
FSC logo
70%
Opakowania zawierają do70% kartonu PCR z certyfikatem FSC Torebki zawierają 30% polietylenu PCR.
Responsible Flushing Alliance
Responsible Flushing Alliance logo
członko
Promowanie odpowiedzialnego spłukiwania
Globalne Ograniczenie Zurzycia Plastiku
Ikona redukcji
247m+
4977 ton plastiku mniej.To ekwiwalent 247,339,990 plastikowych butelek na wodę o poj.500 ml.(Równowartość rocznej redukcji wynikającej z przejścia na nowe chusteczki niezawierające plastiku.)
Globalne Ograniczenie Zurzycia Wody
Ikona redukcji
7
Zużytej wody mniej 17 244 m3. To ekwiwalent 7 basenów olimpijskich.(Równowartość rocznej redukcji wynikającej z przejścia na nowe chusteczki niezawierające plastiku.)
Globalna Redukcja Odpadów
Ikona redukcji
4.2t
4205 ton odpadów post konsumenckich mniej zarówno pod względem masy produktu, jak i opakowania (Równowartość rocznej redukcji wynikającej z przejścia na nowe chusteczki niezawierające plastiku.)

Tworzenie długotrwałych zmian i zrównoważonej przyszłości

W 2023 roku zmierzyliśmy naszą emisję dwutlenku węgla z zakresów 1 i 2, i wyznaczyliśmy sobie za cel ich redukcję o 42% do roku 2030. Zobowiązaliśmy się do pomiaru i ograniczenia emisji z zakresu 3.

W tym roku skutecznie wdrożyliśmy również transformację LEAN, aby zwiększyć wydajność, zmniejszyć zużycie energii i w zrównoważony sposób dostarczać klientom najlepszą jakość.

Czym jest transformacja LEAN?

Lean Transformation Framework to sprawdzone, systematyczne podejście do rozwiązywania problemów na każdym szczeblu przedsiębiorstwa – od strategii na poziomie zarządu, po działania na pierwszej linii. Niezależnie od tego, czy kierujesz renomowaną organizacją czy start-upem, za pomocą tego podejścia rozwiążesz każdy problem, odpowiadając zaledwie na pięć pytań. Poprowadzą Cię one przez kluczowe zagadnienia dotyczące celu, procesu i ludzi, co pomoże Ci w znalezieniu odpowiednich rozwiązań.

Co oznaczają emisje z zakresu 1, 2 i 3?

Zakres 1 – Emisje bezpośrednie ze źródeł będących własnością organizacji lub przez nią kontrolowanych.

• Pojazdy będące własnością firmy/Spalanie paliwa

Zakres 2 – Emisje pośrednie wynikające z zużycia zakupionej energii elektrycznej, ciepła lub pary.

• Zużycie energii elektrycznej / Zużycie ogrzewania/klimatyzacji / Zużycie pary wodnej

Zakres 3 – Emisje pośrednie wynikające z działalności organizacji, ale nieujęte w Zakresie 2.

• Wywóz śmieci / Zakupione towary / Podróże służbowe