Arrow to expande the menu options

Ludzie

Ludzie

W WaterWipes® wierzymy, że zrównoważony rozwój to nie tylko ochrona środowiska, ale także budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich i wszędzie.

Obecnie zatrudniamy ponad 300 pracowników 27 narodowości. Nasza siedziba główna znajduje się w Irlandii, a biuro regionalne w Holandii. Mamy również pracowników na kluczowych rynkach, takich jak USA, Australia, Niemcy, Francja, Polska i Wielka Brytania.

Zespół WaterWipes uczestniczący w wydarzeniu

Wierzymy również w transparentność, odpowiedzialność i równe wynagrodzenia.

Nasz najnowszy raport dotyczący różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn dowodzi, że znajdujemy się w czołówce firm zapewniających równe wynagrodzenia zapewniając jednocześnie kompleksowy pakiet świadczeń. Regularnie monitorujemy wyniki i przedstawiamy informacje zwrotne, pomagając pracownikom w ciągłym samodoskonaleniu. Ponadto kładziemy duży nacisk na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwiamy elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej.

WaterWipes wspiera Pride Community

Wspieranie naszej społeczności i organizacji społecznych

Odwdzięczamy się naszym społecznościom, a także wspieramy organizacje charytatywne, których wartości i cele są zgodne z naszymi.

W Stanach Zjednoczonych wspieramy organizację Project Sweet Peas oraz Bryce's NICU Project, w Kanadzie CPBF - Canadian Premature Babies Foundation, Feed The Children i Tamalpais Community Services District. Natomiast w Wielkiej Brytanii i Irlandii wspieramy Bliss i INHA.

Zależy nam na tworzeniu lepszych miejsc pracy

Co równie ważne, w miejscu pracy stawiamy na ciągłe doskonalenie. Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy są naszym największym atutem, dlatego stworzyliśmy przestrzeń, w której różnorodność, równość, integracja i przynależność (DEIB) oznaczają, że każdy czuje się ceniony i szanowany.

Zastosowanie strategii DEIB obejmuje regularne szkolenia i rozwój w celu edukowania pracowników na temat różnorodności i przynależności społecznej. Ponadto, obejmuje to wsparcie oferowane przez Grupę Zasobów Pracowniczych (ERG) i Grupę Zasobów Biznesowych (BRG), prowadzonych przez pracowników, których celem jest wspieranie osób niedostatecznie reprezentowanych, które doświadczyły dyskryminacji z powodu m.in. pochodzenia, płci, orientacji seksualnej i innych. Dodatkowo, strategia DEIB zakłada stałą współpracę z organizacjami zewnętrznymi, aby zapewnić zgodność naszych działań z najlepszymi praktykami branżowymi.