Arrow to expande the menu options

artykuł

Wspieranie rodziców w przygotowaniach do cesarskiego cięcia

16/06/2021

Marie Louise jest brytyjską położną publicznego sektora medycznego (National Health Service), edukatorką PTLLS (Preparing to Teach in the Lifelong Learning Sector), instruktorką hipnoporodu oraz autorką przewodnika „The Modern Midwife's Guide to Pregnancy, Birth and Beyond”.

Chociaż odsetek planowanych z różnych powodów cesarskich cięć wynosi około 10–15%1, to samo doświadczenie związane z porodem tego typu może budzić większy niepokój przyszłych rodziców w porównaniu z tradycyjnym porodem siłami natury. Ten artykuł zawiera wskazówki, jak pomóc przyszłym rodzicom przygotować się na to, co dzieje się na sali porodowej, aby mogli odpowiednio opracować własny plan. Szczególny nacisk kładzie się w poniższej publikacji na kontakt „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie oraz na zapewnienie rodzicom warunków do maksymalnego wykorzystania tych pierwszych kroków w tworzeniu więzi z noworodkiem.

Chociaż cesarskie cięcie jest stosunkowo szybkim zabiegiem (w sumie trwa około godziny) w porównaniu z porodem siłami natury, nie zmniejsza to intensywności osobistych doświadczeń z nim związanych. Nowi rodzice często mogą nie być świadomi opcji dostępnych podczas porodu i bezpośrednio po nim, dlatego warto przejrzeć z nimi listę podczas ostatniej wizyty przed porodem, aby upewnić się, że czują się w pełni przygotowani. Protokoły różnią się w zależności od szpitala, ale nowi rodzice docenią dzielenie się tą wiedzą z wyprzedzeniem.

Przewodnik do przygotowania rodziców*

 • Upewnij się, że przyszli rodzice znają układ sali porodowej, tj. liczbę osób w zespole dostawczym i ich role, sprzęt itp.

 • Uspokój matkę informacją, że podczas zabiegu będzie obecny jej partner. Jego z kolei poinformuj, że będzie musiał nosić fartuch, który zostanie mu zapewniony w dniu porodu.

 • Zapytaj, czy rodzice chcą mieć widzieć ekran monitora podczas operacji.

 • Powiedz rodzicom, że mogą poprosić o ciszę podczas porodu, tak aby głos matki lub ojca był pierwszym, jaki usłyszy ich noworodek.

 • Doradź rodzicom, aby poprosili zespół porodowy o przećwiczenie opóźnionego lub optymalnego zaciskania pępowiny w celu uzyskania maksymalnych korzyści z łożyska.

 • Zapoznaj rodziców ze szczegółami oceny w skali Apgar dokonywanej natychmiast po urodzeniu dziecka.

 • Jeśli aparaty / telefony można zabrać na salę w danym szpitalu, poinformuj partnera matki, że prawdopodobnie to on będzie osobą, która zrobi wszystkie zdjęcia, bo personel będzie miał pełne ręce roboty! Zachęcaj do filmowania oceny dziecka, np. ważenia itp., jeśli jest to dozwolone.

 • Poinformuj rodziców, czy mogą odtwarzać własną muzykę.

 • Wyjaśnij, kiedy nastąpi kontakt „skóra do skóry” („ciało do ciała”). Jeśli kontakt ten między matką a dzieckiem nie jest możliwy na sali, poinformuj, czy partner matki może to zrobić w międzyczasie lub omów alternatywy.

 • Poinformuj rodziców o tym, co dzieje się w strefie pooperacyjnej i na oddziale poporodowym, np. kontrole czynności życiowych i krwawienia z pochwy, uśmierzenie bólu, wsparcie przy karmieniu dziecka, przeniesienie na oddział poporodowy, usunięcie cewnika oraz moment, w którym matka będzie mogła wstać i samodzielnie się poruszać.

Na koniec warto poinformować rodziców, którzy planują poród siłami natury, że w niektórych sytuacjach może być konieczne pilne cesarskie cięcie. W tym przypadku można skorzystać z powyższej listy.

Kangurowanie na sali

Dlaczego jest tak ważne?

Kontakt „skóra do skóry” definiuje się jako umieszczenie nagiego noworodka na nagiej klatce piersiowej matki bezpośrednio po urodzeniu5. W trakcie kangurowania można wykonać rutynowe poporodowe czynności, takie jak zaciskanie pępowiny i monitorowanie temperatury.6 Skuteczność kontaktu „skóra do skóry” została dobrze udokumentowana w literaturze naukowej. Ważne korzyści obejmują stabilizację poziomu tlenu we krwi, temperatury ciała i częstotliwości oddechu noworodka. Oprócz wspierania inicjacji karmienia piersią kangurowanie doceniane jest ze względu na redukcję płaczu niemowlęcia, przyspieszenie wzrostu i rozwoju dziecka oraz wzmocnienie więzi między rodzicem i dzieckiem7. W jednym z badań śledzącym porody w okresie trzech lat naukowcy po wdrożeniu zaleceń dot. kontaktu „skóra do skóry” odnotowali znaczny spadek liczby niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie, które wymagały obserwacji na Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka.

kangaroo care skin to skin

Czy wiesz, że....

Ponieważ niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie nie przyswajają flory bakteryjnej pochodzącej z pochwy matki, kontakt „skóra do skóry” bezpośrednio po narodzinach umożliwia kolonizację noworodka mikrobiomem skóry matki.

Etapy kangurowania

Czasy trwania poszczególnych etapów kangurowania mogą się różnic w konkretnych przypadkach, ale sam proces dzieli się na trzy podstawowe fazy:

 • Natychmiastową (pierwsza minuta])

 • Bardzo wczesną (30–40 minut)

 • Wczesne (pierwsze 24 godziny)

W ramach inicjatywy Szpitala Przyjaznego Dziecku WHO i UNICEF, mającej na celu promowanie karmienia piersią wskazano, że istotnym krokiem jest „umożliwienie natychmiastowego i nieprzerwanego kontaktu skóry matki ze skórą dziecka oraz wspieranie matek w rozpoczęciu karmienia piersią tak szybko, jak to możliwe po urodzeniu”. Zaleca się to niezależnie od metody porodu; kontakt „skóra do skóry” powinien nastąpić najlepiej w ciągu pięciu minut od urodzenia dziecka. 4,10,. Wiele krajów włączyło tę inicjatywę do swoich praktyk, w tym Wielka Brytania, Japonia i Australia 11,12, chociaż zasady mogą nadal różnić się w zależności od świadczeniodawców w tych krajach.

W najnowszym przeglądzie Cochrane dotyczącym praktyk wczesnego kangurowania u matek i ich zdrowych noworodków stwierdzono, że „ponieważ nie znaleziono jakichkolwiek dowodów szkody w żadnym z włączonych badań, podsumowujemy dowody potwierdzające, że wczesny kontakt „skóra do skóry” powiniebn być normalną praktyką dla zdrowych noworodków, również tych urodzonych przez cesarskie cięcie ... '' 13. Co więcej, podczas gdy porody przez cesarskie cięcie stanowią pewne wyzwanie dla natychmiastowego kangurowania na sali, opublikowana literatura, choć ograniczona, sugeruje, że kontakt „skóra do skóry” może być bezpieczny i jako taki natychmiast umożliwiony na sali przy współpracy i odpowiedniej edukacji personelu, matek i partnerów.

Można argumentować, że kangurowanie odgrywa szczególnie ważną rolę w porodzie poprzez cesarskie cięcie, ponieważ ten rodzaj porodu jest zwykle związany z ograniczeniem karmienia piersią w momencie wypisu ze szpitala w porównaniu z porodem siłami natury.15 Jedno z badań wykazało, że cesarskie cięcie na żądanie wpływa na krótkoterminowy sukces w karmieniu piersią u około 1:4 par matka-niemowlę, czego powodem miałby być brak natychmiastowego kontaktu „skóra do skóry”16. W innym badaniu szpitale, które wdrożyły zalecenie natychmiastowego kangurowania po porodzie z cięciem cesarskim, zaobserwowały zwiększoną częstotliwość karmienia piersią wśród młodych matek.17

Jeśli cięcie cesarskie jest wskazane klinicznie, należy zachęcać rodziców do jak najszybszego poinformowania lekarza o swojej decyzji o rozpoczęciu kangurowania na sali porodowej. Pracownicy sektora medycznego, zwłaszcza położne, odgrywają kluczową rolę we wspieraniu zbliżania matek i dzieci bezpośrednio po urodzeniu oraz w nauczaniu o znaczeniu natychmiastowego, nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” i wczesnego karmienia piersią. położna

Marie Louise

Chociaż mogą istnieć pewne przesłanki medyczne lub podyktowane względami bezpieczeństwa, dotyczące opóźnienia kangurowania, przyszli rodzice powinni być świadomi swoich możliwości dotyczących kontaktu „skóra do skóry”, aby byli w stanie z wyprzedzeniem poinformować szpital o swoich planach. Przykładowo jeśli matka otrzymała znieczulenie ogólne lub doznała powikłań po porodzie, ale dziecko jest zdrowe, ojciec może zamiast niej zainicjować kontakt „skóra do skóry” z noworodkiem.

Ojcowie i kangurowanie

Pomimo ograniczonych opracowań dotyczących kangurowania wyłącznie w kontekście cesarskiego cięcia, szczególnie w odniesieniu do roli ojców, dotychczasowe badania w dużej mierze wykazały, że ojcowski kontakt „skóra do skóry” jest optymalny dla dobrego samopoczucia noworodka, gdy jest on oddzielony od matki po zabiegu cesarskiego cięcia.18, 19,20

W jednym z badań dot. kontaktu „skóra do skóry” w kontekście ojców kangurowanie tego rodzaju miało pozytywny wpływ na płacz niemowląt, a także wydawało się ułatwiać koordynację zachowań niemowlęcia przed rozpoczęciem karmienia.17 Kangurowanie zaowocowało również korzyściami dla samych ojców, takimi jak: ułatwienie tranzycji do roli rodzica, przyspieszenie rozwoju ojcowskiego przywiązania, a także zwiększenie pewności siebie w przyjmowaniu roli ojca 18,19,21,22. Korzyści te wskazują, że ojcowie mogą odgrywać dużo ważniejszą rolę w bezpośrednim kontakcie poporodowym, gdy młode matki są słabe fizycznie.17

Kontakt „skóra ze skórą” daje ojcom doskonałą okazję do większego zaangażowania od samego początku życia dziecka. Chciałabym, aby więcej szpitali i świadczeniodawców promowało kangurowanie z uwzględnieniem roli ojców i tym samym pomagało im w przejściu do roli rodzica i wzmocnieniu wczesnej więzi z dzieckiem.

Marie Louise

Siła kontaktu „skóra do skóry”

Aby zademonstrować prawdziwą siłę kontaktu „skóra do skóry” między rodzicami a noworodkami, WaterWipes połączyło siły z jedną z przodujących światowych ekspertek w dziedzinie kontaktu kangurowania, dr Susan Ludington, aby prześledzić wpływ takich praktyk na trójkę noworodków. Obejrzyj nagrania pokazujące moc kontaktu „skóra do skóry”, aby zobaczyć, jak kangurowanie reguluje oddech dziecka, tętno, poziom tlenu i temperaturę w ciągu pięciu minut od przyjęcia pozycji.

Odnośniki
Down arrow
 1. NHS Digital, 2018 Maternity Services Monthly Statistics March 2018, Experimental statistics https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/maternity-services-monthly-statistics/march-2018#key-facts [last accessed April 2020]

 2. NHS, 2017 Caesarean section: what happens https://www.nhs.uk/conditions/caesarean-section/what-happens/ [last accessed April 2020]

 3. Tommy’s, 2018 What happens during a c-section https://www.tommys.org/pregnancy-information/labour-birth/caesarean-section/what-happens-during-c-section [last accessed April 2020]

 4. BabyCentre, 2016 Caesarean section birth plan notes https://dev.nct.org.uk/labour-birth/your-guide-labour/what-happens-after-your-baby-born [last accessed April 2020]

 5. World Health Organization & UNICEF. (2018). Protecting, promoting and supporting Breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised BABY-FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018.pdf [accessed April 2020]

 6. Schneider L, Crenshaw J & Gilder R. (2017). Influence of Immediate Skin-to-Skin Contact During Cesarean Surgery on Rate of Transfer of Newborns to NICU for Observation. Nursing for Women's Health. 21. 28-33. 10.1016/j.nwh.2016.12.008.

 7. Chen EM, Gau ML, Liu CY, Lee TY. Effects of Father-Neonate Skin-to-Skin Contact on Attachment: A Randomized Controlled Trial. Nurs Res Pract. 2017;2017:8612024. doi:10.1155/2017/8612024

 8. Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(26):11971–11975. doi:10.1073/pnas.1002601107

 9. Elsaharty, Aya & McConachie, Ian. (2017). Skin to skin: A modern approach to caesarean delivery. Journal of Obstetric Anaesthesia and Critical Care. 7. 13. 10.4103/joacc.JOACC417.

 10. Crenshaw JT. Healthy Birth Practice #6: Keep Mother and Baby Together- It's Best for Mother, Baby, and Breastfeeding. J Perinat Educ. 2014;23(4):211–217. doi:10.1891/1058-1243.23.4.211

 11. Cadwell K, Brimdyr K, Phillips R. Mapping, Measuring, and Analyzing the Process of Skin-to-Skin Contact and Early Breastfeeding in the First Hour After Birth. Breastfeed Med. 2018;13(7):485–492. doi:10.1089/bfm.2018.0048

 12. NCCWCH, 2011 Caesarean section National Collaborating Centre for Women's and Children's Health, NICE Clinical guideline. www.nice.org.uk [accessed April 2020]

 13. Moore ER, Bergman N, Anderson GC, et al. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2016;25;11:CD003519.

 14. Stevens J, Schmied V, Burns E & Dahlen, H, (2014). Immediate or early skin-to-skin contact after a Caesarean section: A review of the literature. Maternal & Child Nutrition. 10. 10.1111/mcn.12128.

 15. Guala A, Boscardini L, Visentin R, et al. Skin-to-Skin Contact in Cesarean Birth and Duration of Breastfeeding: A Cohort Study. ScientificWorldJournal. 2017;2017:1940756. doi:10.1155/2017/1940756

 16. Zanardo, V., Pigozzo, A., Wainer, G., Marchesoni, D., Gasparoni, A., Fabio, S.D., Cavallin, F., Giustardi, A., & Trevisanuto, D. (2013). Early lactation failure and formula adoption after elective caesarean delivery: cohort study. Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition, 98 1, F37-41

 17. Brady K, Bulpitt D, Chiarelli C. An interprofessional quality improvement project to implement maternal/infant skin-to-skin contact during cesarean delivery. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2014;43(4):488–496. doi:10.1111/1552-6909.12469

 18. Erlandsson K, Dsilna A, Fagerberg, I & Christensson, K (2007). Skin‐to‐Skin Care with the Father after Cesarean Birth and Its Effect on Newborn Crying and Prefeeding Behavior. Birth. 34. 105 - 114. 10.1111/j.1523-536X.2007.00162.x.

 19. Chen EM, Gau ML, Liu CY, Lee TY. Effects of Father-Neonate Skin-to-Skin Contact on Attachment: A Randomized Controlled Trial. Nurs Res Pract. 2017;2017:8612024. doi:10.1155/2017/8612024

 20. Gutiérre B, Jesús J, Pérez A, del Rosario M, Aguilera M, Victoria M, & Soledad GM. (2012). The role of fathers in the postpartum period: experiences with skin to skin method. Acta Paulista de Enfermagem, 25(6), 914-920

 21. Helth, T & Jarden, M (2013). Fathers' experiences with the skin-to-skin method in NICU: Competent parenthood and redefined gender roles. Journal of Neonatal Nursing. 19. 114–121. 10.1016/j.jnn.2012.06.001.

 22. Anderzén-Carlsson A, Lamy ZC, Eriksson M. Parental experiences of providing skin-to-skin care to their newborn infant--part 1: a qualitative systematic review. Int J Qual Stud Health Well-being. 2014;9:24906. Published 2014 Oct 13. doi:10.3402/qhw.v9.24906

Formularz rejestracyjny

Podaj swój adres email i bądź z nami w kontakcie. Stawiamy na przejrzystość informacji, zatem otrzymasz od nas tylko najważniejsze powiadomienia.
,
bluetick
,
bluetick
Wprowadź prawidłowy adres e-mail
bluetick
Proszę uzupełnić zawód
bluetick

Potwierdzam, że mam więcej niż 16 lat i zapoznałem/łam się z Regulaminem Portalu oraz Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora danych, w tym w celu przesłania mi pocztą materiałów z informacjami o produktach, specjalnych ofertach oraz promocjach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych w każdej chwili informując nas o tym mailowo na adres info@waterwipes.com.

Zaznacz pole Recaptcha