WaterWipes logo

Privacy Policy

Persoonsgegevens

De door u als klant van de The BrandParents verstrekte (persoons)gegevens worden verzameld, bewerkt en bewaard in een (geautomatiseerd) gegevensbestand. Dit verzamelen, verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens vindt plaats overeenkomstig de daarvoor geldende regels op grond van (onder andere) de toepasselijke Nederlandse wetgeving (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

U geeft hierbij toestemming aan The BrandParents om de verstrekte (persoons)gegevens te gebruiken voor de uitvoering van de aangegane overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor interessante producten en diensten van The BrandParents, haar partners en van zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. The BrandParents is gerechtigd de (persoons)gegevens te (laten) analyseren en te (laten)combineren met andere gegevensbestanden.

 

U heeft te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over uw opgeslagen (persoons)gegevens. Indien gewenst kunt u ook om rectificatie of verwijdering hiervan vragen. Een verzoek hiertoe kan te allen tijde gericht worden aan: The BrandParents, o.v.v. Privacy, Postbus 37, 1250 AA Laren of stuur een e-mail aan privacy@thebrandparents.com.

 

Cookies

The BrandParents maakt gebruik van cookies teneinde een efficiënt en optimaal gebruik van de website te bevorderen, hiertoe verbeteringen te kunnen doorvoeren en gegevens omtrent uw bezoekgedrag en interesses te verzamelen. De door The BrandParents verzamelde gegevens worden op een zorgvuldige wijze gebruikt en in overeenstemming met de daarvoor geldende regels op grond van de toepasselijke Nederlandse wetgeving (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

 

In uw browserinstellingen kunt u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelen. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt.

 

Door de manier waarop internet en websites werken kan de The BrandParents niet garanderen dat er via de website van The BrandParents géén cookies door derden worden geplaatst.

Top